Získej tituly MBA a LL.M.

Prestižní MBA a LL.M obory pro manažery a podnikatele

Bohužel v tuto chvíli není možné podat přihlášku.

Nechte nám email a dáme vám včas vědět…


Sledujte nás na sítích

Lektoři manažerských oborů

Jednotlivé studijní worshopy jsou vedeny našimi zkušenými lektory z praxe, kteří se se studenty podělí mimo jiné také o své bohaté zkušenosti a jedinečné know-how, které získali v průběhu svého působení na odborných pozicích.

Lektoři MBA

Jaroslav Holý, MBA

Jaroslav Holý působí od roku 2004 na manažerských pozicích v marketingu v rámci mezinárodních firem CEE regionu i startupů.

Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

Miroslav Lorenc se odborně zaměřuje na technologický management. Má bohaté zkušenosti v oblasti aplikované informatiky, projektového řízení, ekonomického poradenství a odborného vzdělávání.

Bc. Jan Chalas

Spoluvlastník společnosti DataFriends – Ve společnosti DataFriends, kterou s kolegy založil v roce 2018, vybudoval portál statistica.pro, který je věnován nástrojům pokročilé analýzy dat a metodickým kurzům analytiky. Datoví odborníci skrz kurzy předávají své znalosti desítkám vědeckých pracovníků každý rok a učí je, jak postupovat při analýze dat a aplikaci pokročilé analytiky.

Ing. Jaroslav Šafránek

Jaroslav Šafránek pracoval v nadnárodní společnosti na pozici manažera zodpovědného za velké zákazníky. Mezi nejvýznamnější projekty, které vedl, patří mj. řešení v oblasti personalistiky pro Škodu Auto, a.s. a ČEZ, a.s.

Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.

Tereza Krupová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je zaměstnána jako vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti České republiky.

MgA. Miroslav Matyáš

Miroslav Matyáš je business development executive a management konzultant s více jak 14 let zkušeností z vyšších manažerských pozic ve významných zahraničních nadnárodních společnostech.

Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

V rámci poradenství pro malé a střední podniky se zaměřuje na strategické řízení a interní procesy. Dlouhodobě působí v akademické sféře.

Lektoři LL.M.

doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Vyučuje obchodní právo na vysokých školách. Dříve vykonával advokacii se zaměřením na obchodní právo a byl členem komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo.

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Byl jmenován docentem pro obor teorie státu a práva a profesorem pro obor teorie, filozofie a sociologie práva. Od roku 2006 je místopředsedou Legislativní rady vlády.

doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.

Absolvent Právnické fakultu UK. Dříve pracoval např. jako právní analytik na Úřadu vlády a nyní vykonává funkci ředitele Odboru legislativy a mezinárodní spolupráce ČSÚ.

JUDr. Jaromír Císař

Věnuje se oblasti obchodního a insolvenčního práva, právním dějinám a ústavnímu právu. Mimo jiné absolvoval i studijní stáž na pařížské Sorbonně.

JUDr. Helena Chaloupková

Zaměřuje se na mediální právo a právo duševního vlastnictví. Je absolventkou Právnické fakulty UK, advokátkou a působí na řadě soukromých i veřejných vysokých škol.

JUDr. Bořivoj Šubrt

Odborník v oblasti pracovního práva a pracovnělékařských služeb. Je nezávislým odborným poradcem a předsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty UK, kde získal titul Ph.D. Dříve působil jako právník ve zdravotní a komerční pojišťovně a v současné době působí v advokátní kanceláři.

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Absolvent Právnické fakultu UK. Nejprve působil jako samostatný advokát a nyní je společníkem v Gřivna & Šmerda s.r.o., kde se věnuje výlučně trestnímu právu.

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Odborný asistent na katedře trestního práva na UK. Specializuje se na trestní řízení proti fyzickým a právnickým osobám a na otázky spojené s trestní odpovědností právnických osob.

Co jsou programy MBA a LL.M.?

Tituly MBA (Master of Business) LL.M. (Master of Law), uváděné za jménem, jsou profesními tituly, které lze získat v neakreditované formě studia na Vysoké škole podnikání a práva. Celosvětově se řadí ke klíčovému manažerskému vzdělání pro TOP manažery a jednatele firem.

Moderní management

Sledujeme aktuální proměny v oblasti moderního managementu, na které okamžitě reagujeme.

Náskok před ostatními

Také díky nám mají naši studenti mají vždy náskok před ostatními.

Kariérní růst

Díky studiu LL.M. programu můžete rozvinout své schopnosti a zajistit si kariérní růst.

Nejnovější trendy

Prozradíme vám ty nejnovější trendy v oblasti práva v manažerské praxi.

Progresivní podnikání

Naším cílem je poskytnout vzdělání, které předurčí progresivní přístup k podnikání.

Rozvíjejte své schopnosti

Díky ročnímu studiu MBA naplno rozvinete své manažerské i podnikatelské schopnosti.

Uplatnění v zahraničí

Získejte titul, díky kterému se uplatníte také v zahraničí. LL.M. je totiž mezinárodně uznávaný neakademický titul.

Uplatnění v praxi

Studiem LL.M. získáte schopnosti, které uplatníte především v manažerské praxi.

Garance VŠPP

Obor je garantován VŠPP, oceníte kvalitu a úroveň studia.

Studium do 1 roku

Respektuje vysoké pracovní nasazení i osobní závazky, vystudujete do 1 roku.

Volitelné moduly

Respektuje specifické potřeby vzdělávání, zvolíte si vlastní volitelné moduly.

Důležitá témata

Respektuje specifické potřeby vzdělávání, nabízí nejdůležitější právní témata v oblasti řízení i podnikání.

Jak studium probíhá?

Tituly MBA (Master of Business) LL.M. (Master of Law), uváděné za jménem, jsou profesními tituly, které lze získat v neakreditované formě studia na Vysoké škole podnikání a práva. Celosvětově se řadí ke klíčovému manažerskému vzdělání pro TOP manažery a jednatele firem.

Podání přihlášky

K přijetí vám postačí maturitní zkouška a určitý počet let praxe v manažerském oboru.

Rozhodnutí o přijetí

Po splnění podmínek pro přijetí a zaslání životopisu vás přijmeme do studia.

Povinné workshopy

Během jednoho roku vás čeká 7 povinných workshopů, které vedou zkušení lektoři.

Nepovinné workshopy

Kromě povinných workshopů se můžete přihlásit také ke dvěma nepovinným ale velmi zajímavým workshopům.

Závěrečná práce

K absolvování studia je třeba odevzdat závěrečnou práci a tu následně obhájit.

Získání profesního titulu

Po úspěšné obhajobě a s plnění všech náležitostí získáte profesní titul MBA, či LL.M.

Harmonogram studia

Během studia musíte absolvovat sedm povinných workshopů. Dále máte na výběr ze dvou workshopů nepovinných. Můžete si tak sestavit studium, které vás bude opravdu zajímat.

Studium LL.M.

Praha

Datum Den Workshop
Úvodní workshop + Úvod do systému práva
Závazkové právo a prevence vzniku pohledávek
Vymahatelnost práva
Důvěrné informace a ochrana osobních údajů
Obchodní společnosti
Povinnosti manažera v oblasti pracovněprávních vztahů
Trestní odpovědnost manažera a firmy
Státní a evropská regulace podnikání
Odevzdávání závěrečných prací v elektronické podobě
Odevzdávání závěrečných prací v tištěné podobě
Ukončení studia

Změna termínu vyhrazena

Harmonogram připravujeme

Kde můžu studovat?

Pokud se rozhodnete studovat obor MBA, můžete workshopy navštěvovat buď v Praze nebo v Ostravě. Výuka oboru LL.M. pak probíhá v Praze.

VŠPP Praha


  • MBA
  • LL.M.

VŠPP Ostrava


  • MBA
republika

Chci se přihlásit ke studiu

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vspp.cz.

Přijímací řízení je již uzavřeno.

Studium MBA

Podmínky pro přijetí:

Studium LL.M.

Podmínky pro přijetí:

Buďte s námi v kontaktu

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu s dvacetiletou tradicí.

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Sídlo: Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5

IČ: 04130081, DIČ: CZ699003257

Spisová značka: B 20678 vedená u Městského soudu v Praze.

Web: www.vspp.cz  |  Email: info@vspp.cz

bezplatná linka pro uchazeče: 800 555 808

© 2022 – Vysoká škola podnikání a práva – všechna práva vyhrazena.